FAQ itslearning

Viser tom Excel-fil ved bruk av Direct Edit (Rediger filinnhold)
 Legg til adressen: *.itslearning.com i Klarerte områder i nettleseren. Da skal man ha mulighet til å fortsatt bruke Direct edit /rediger filinnhold.  ...
Wed, 21 Mar, 2018 at 8:10 AM
How to close the messaging functionality for users
It is easy to close the messaging feature for individual users. Log in as 'Admin' and in the admin menu go to 'Policies'. Click &#...
Wed, 9 May, 2018 at 11:59 AM