Her er litt informasjon om hva som følger med det nye grensesnittet Moderne design og som kan være greit for administratorer (og gjerne også lærere) å sette seg inn i.

Ta kontakt med vår salgsavdeling (salg.norge@itslearning.com) eller direkte med deres kundeansvarlige for mer informasjon om produktdetaljene.En kort oversikt over endringer/konsekvenser ved overgang til nytt grensesnitt:

 • Samtlige brukere får nytt design 
 • Alt innhold blir med over til moderne. 
 • Fagdashbordene konverteres til "lenker" for å sikre at de ikke mister det som ligger der. 
 • Ressursene blir liggende under ressurser under samme fag. 
 • Alt i planleggeren blir liggende. 
 • Informasjonsstrøm for alle brukere på startsiden. Her hentes informasjon om oppslag, gjøremål, kalenderhendelser ut fra alle fag og gir brukerne en samleoversikt fra alle fag og prosjekter de er med i.

 

Hva skjer med innhold i fagene ved overgang til itslearning Modern?

 •  Alle innholdsblokker av typen “Opprett” (Filer, Rikt innhold, Avstemning, RSS) blir borte fra grensesnittet 
 • All innholdsblokker av typen “Samlet” samt plugins fra app-biblioteket blir borte fra grensesnittet 
 • Oppslag på oppslagstavlen blir borte fra grensesnittet, men vil komme tilbake i releasen som er planlagt 18. juni 
 • Gjøremålslisten til elever, oppfølgingsoppgaver for lærer og “Hendelser” for både elev og lærer berøres ikke  
 • itslearning-elementer i mapper (sideverktøyet, test, oppgaveverktøy osv) berøres ikke

 

Hva kan gjøres om man vil ta vare på gammelt innhold?

Hvordan endringene påvirker brukerne avhenger av hvordan de benyttes i dag. Den største forskjellen er at dagens fagdashbord erstattes med en fagoversikt. Innhold på fagdashbordene konverteres til lenker for å sikre at lærerne ikke mister det de har laget der tidligere. Lenken finnes under lenker i fagets menylinje.

I tillegg får alle sammen en Informasjonsstrøm på startsiden sin. Her hentes informasjon om oppslag, gjøremål, kalenderhendelser ut fra alle fag og gir brukerne en samleoversikt fra alle fag og prosjekter de er med i.

 

Nyttig info som dere kan benytte for å informere lærerne/ brukerne:

 

Hva bør dere endre selv i forhold til overgangen;

 • Undersøk hvilke startsider de ulike profilene har. For å få optimalt utbytte av nytt grensesnitt anbefaler vi at lærere, elever og foresatte får "Min side" som startside.

 

Nyttige ressurser:

Vi har laget mange ulike ressurser som dere kan se gjennom på https://itslearning.com/no/om-oss/ressurser/

I forhold til overgangen til ny brukeropplevelse, så anbefaler vi; https://itslearning.com/no/om-oss/ressurser/startkit-nye-itslearning/

Her ligger det en del informasjon som kan være greit å se gjennom i forkant av overgangen