Man kan oppleve feilmeldinger eller blanke sider dersom man benytter en topp-admin til å kopiere/opprette rom i Fronter.
Løsningen vil være å bruke en brukerkonto med færre tilganger og rettigheter.
Dette er en registrert bug og vil bli fikset.