Dersom man har hierarkisynkronisert inn en faggruppe i deltakerlisten i et fag og så legger til flere brukere manuelt så kan det bli rot dersom man endrer noe i tilgangene.

Eventuelt at man har gitt ekstratilganger i mappene i faget. Det vil gjøre at ELEV-rollen vil fjernes som standardrolle i dette faget og alle som siden blir lagt til i faget vil ikke ha tilgang til innholdet.


Løsningen er:

Læreren klikker på Ressurser, klikk så på 'Tilganger' (de tre prikkene oppe til høyre), velg 'Vis en detaljert oversikt over gjeldende tilganger', klikk på Tilganger' igjen oppe til høyre, velg 'rediger tilganger manuelt'.

Her må valgene Delta og Lese være aktivert for Elev-rollen.


Det er viktig å vite at man ikke behøver å gjøre noe med tilgangene i et fag, elever som blir lagt til i fag vil automatisk få den elev-rollen som de skal ha i faget uten å måtte gjøre noe ytterligere.