I dag har det gjennom et oppslag i media kommet informasjon om et påstått sikkerhetproblem i itslearning. Her er informasjon om saken:


Vi har sperret for muligheten til å kjøre script fra itslearning. Det betyr at det ikke er mulig å for eksempel be om tilgang til webkamera fra en fil plassert på det åpne webområdet til itslearning.

Vi vil understreke at det ikke har vært rapportert om noen tilfeller av at brukere av itslearning har vært utsatt for forsøk av «phishing»/nettfiske av denne typen.


itslearning tar sikkerhet i applikasjonen svært alvorlig, og vi er åpen om eventuelle svakheter, og bruker også anerkjente norske og utenlandske tredjeparter til å jevnlig teste og vurdere sikkerheten i applikasjonen.