Onsdag 31 januar ble det funnet en løsning på dette problemet og det er igjen mulig å åpne filene i IE 11


Fredag 26. januar ble det i norsk media publisert en påstand om et sikkerhetsproblem i itslearning. Oppslaget var vinklet på en måte som gir inntrykk av at brukere av itslearning spesielt var i fare for å få sitt kamera overtatt av en annen, ved hjelp av såkalt nettfisking (phishing). Les mer om nettfisking her. itslearning ønsker å gi dere mer inngående informasjon angående saken her.

Noen fakta 

Som flere andre software applikasjoner har vi i itslearning gitt mulighet for våre kunder å benytte et åpent webområde hvor lærere og elever kan laste opp filer som så benyttes i læringsøyemed. Vi vet at mange av våre brukere har satt pris på dette, og benyttet dette aktivt til læring. Vi har aldri mottatt noen rapporter om at det åpne webområdet har blitt utnyttet på en negativ måte.

Hva har vi gjort 

Siden nettfisking bruker skadelig kode bygget inn i eksterne filer, har vi valgt å stenge for muligheten til å bruke filer med skript på det åpne webområdet på denne måten. Få timer etter at artikkelen ble publisert, sperret vi dette og muligheten for misbruk som er skissert i media er derfor ikke lenger tilstede. Vi kommer til å fortsette å arbeide med å øke sikkerheten for filer lagret på det åpne området i tiden som kommer.

Konsekvenser 

Denne endringen kan i noen tilfeller oppleves som en begrensning for de som tidligere har benyttet dette området på en konstruktiv og god måte, når vi nå har sperret for kjøring av alle kodede filer.

Endringen innebærer i tillegg at noen filer inntil videre ikke kan åpnes direkte i eldre versjoner av nettleseren Internet Explorer. Dersom brukeren har Internet Explorer 11 eller eldre, må filene lastes ned på annen måte enn det som har vært vanlig. Istedenfor å klikke direkte på lenken til filen, må brukeren nå høyreklikke og velge «Lagre mål som». For andre nettlesere som Chrome, Firefox og Edge for eksempel har dette ingen betydning. På generelt grunnlag anbefaler vi alltid uansett at den nyeste nettleseren brukes da den har høyere sikkerhetsnivå.

Generelt om sikkerhet 

Vi vil understreke at vi i itslearning tar sikkerhet i applikasjonen svært alvorlig. Vi bruker eksterne sikkerhets-eksperter til å jevnlig teste og vurdere sikkerheten i applikasjonen. Vi har millioner av brukere over hele verden, fra barneskole til universitetsnivå, og av og til får vi henvendelser vedrørende mulige sikkerhetshull. Dette følges alltid opp umiddelbart og med høyeste prioritet.