Dersom man bruker embed/innbygging funksjonaliteten så stripper den iframe koden.

Hent ut koden via "embed code" dersom det er mulig, og sett inn koden som "source/kilde" i teksteditoren, da fungerer den.