itslearning Release

itslearning oppdatering 75
Lenke til informasjon om Release 75: https://itslearning.com/no/nyheter/itslearning-release-75/
Mon, 23 Apr, 2018 at 10:17 AM
itslearning oppdatering 73 og 74
Lenke til informasjon om oppdatering 73 og 74: https://itslearning.com/no/release/itslearning-oppdatering-73-74/
Mon, 23 Apr, 2018 at 10:17 AM