Wanneer de docent het werk van studenten gaat bekijken, ziet de docent de deelnemers van het vak en de details van hun ingeleverde werk.


Let op: Docenten kunnen het werk van studenten, een plagiaatrapport (wanneer geactiveerd) en student status bekijken en het werk beoordelen gebaseerd op criteria. Wanneer aan de opdracht leerdoelen zijn gekoppeld wordt de beoordeling toegevoegd aan het Voortgangsrapport voor leerdoelen. 


Afhankelijk van hoe de opdracht was aangemaakt, wordt een score gegenereerd vanuit een rubric. Docenten kunnen de score overschrijven die automatisch is gegenereerd. Docenten kunnen ook feedback geven op het ingeleverde werk van de docent.

Wanneer studenten in groepen hebben gewerkt, wordt het werk maar één keer ingeleverd en beoordeeld voor alle studenten in de groep.