Directe Toegang Digitale Leermiddelen (DTDL) is een initiatief van Nederlandse uitgevers en distributeurs, om het digitale lesmateriaal te kunnen ontsluiten via (o.a.) Fronter. Zie https://directetoegang.nl voor meer informatie over dit project.

Om in Fronter hiervan gebruik te maken, moeten we uw school eerst aansluiten op de Entree Federatie. Voor vragen hierover, neem contact op met support: support.nl@itslearning.com.


Linkjes plaatsen

Om een link in Fronter te plaatsen, dient u eerst de exacte link te achterhalen, op basis van de bestel-gegevens. Zie verder: http://www.directetoegang.nl/inrichtenELO.htm.