Rektor kan oppheve fullføring av termin under skolelederfanen.
Klikk på Vurderinger. Der vises alle fagene som i ditt tilfelle er blitt fullført.
Da må rektor åpne ett og ett fag ved å klikke på "Vis" til høyre.
Der kan rektor Endre status tilbake til Kladd. (Se vedlagte skjermbilde.)

Lærere kan fortsatt føre vurderinger selv om terminen er fullført.