(Sist bekreftet med Jørn Hopland, 25.04.2023)


Som et ledd i å stadig forbedre vår tjeneste og i denne sammenheng tilgjengelighet har vi fra 01.11.2017 rutet all vår trafikk gjennom Cloudflare.
Cloudflare er en meget anerkjent skyleverandør av sikkerhetsløsninger for webtjenester https://www.cloudflare.com/.
Vi gjør dette for på best mulig måte sikre oss mot aggressive angrep utenfra, kjent som distributed denial-of-service (DDoS). Vi har allerede mange av våre største kunder på denne løsningen og har gjennom en periode på over et halvt år hatt meget gode erfaringer med dette. To åpenbare fordeler er at våre kunder får ekstra beskyttelse og dermed økt tilgjengelighet og sluttbrukere vil oppleve forbedret responstid.

Hva trenger du som kunde gjøre for å dra nytte av dette?
Normalt trenger dere ikke å gjøre noen tiltak på deres side, men det kan være unntak.
Dersom dere i noen tilfeller som f.eks. under eksamen bruker itslearnings faste ip-adresser i utgående accesslister må dette endres til avgrensning basert på sikker dns (DNSSEC). Dette gjelder alle domener som ender med itslearning.com altså *.itslearning.com og *.oembeditslearning.comEn enkel måte for dere å sjekke om dere i dag støtter den nevnte løsningen er å gjøre et oppslag mot denne siden https://statics.itslearning.com/. Åpnes denne siden feilfritt trenger dere ikke foreta dere noe. Det er viktig at dere sjekker dette også opp mot spesielle begrensede nett om dere benytter dette under eksamen eller i andre sammenhenger der dere begrenser trafikk til kun å tillate spesifikke ressurser.