I Fronter 19 har vi lagt til et planleggingsverktøy som gjør det enklere for lærere å strukturere undervisningen. Det blir også lettere for elever å vite hva de skal gjøre og når de skal gjøre det. Det er et fleksibelt verktøy som kan justeres til hver lærers behov. Se videoen under for mer informasjon.


https://youtu.be/jHCQTmY3OWQ