En liten introduksjon til å bruke Fagmaler:


- opprett et fag som du ønsker å ha som en fagmal, dette gjøres via fagets Innstillinger->  Fagegenskaper og funksjoner -> Del som en mal.

Gå inn i fagets Innstillinger igjen-> klikk på Mer (tre prikker), og velg Bruk denne malen. Velg hvilke fag du ønsker og klikk den grønne Legg til -knappen.image