I denne videoen får du se hvordan du ved hjelp av kalenderen enkelt kan sette opp timer i et klassefag.