Bruk trelenker i et Gjøremål for å lenke en ressurs til kalenderen. Klikk i kalnederen-> Legg til gjøremål-> marker et ord eller setning og klikk på Trelenke.