Deze release kent de volgende verbeteringen:

Beoordeling door medeleerlingen (peer assessment)

Deze functionaliteit maakt het mogelijk dat studenten elkaars ingeleverde werk kunnen beoordelen.

Beoordeling door medeleerlingen is eenvoudig aan te zetten bij de instellingen van een opdracht. Deze optie (Beoordeling door medeleerlingen) kan alleen gebruikt worden als er een deadline is ingesteld. Enige instelling is het aantal beoordelingen dat iedere student moet doen. Als de deadline van de opdracht is verlopen, dan verdeelt itslearning automatisch de beoordeel-taken over de studenten die een antwoord hebben ingeleverd. Deze taken verschijnen in de takenlijst van de student. Studenten die niets inleveren, kunnen ook niet meedoen met het beoordelen.

Gaat de leerling nu naar de opdracht, dan kan hij deze beoordelen op dezelfde manier als een docent bij een reguliere opdracht: annotaties, cijfers, feedback, etc. Ook kunnen de leerlingen de peer-beoordelingen van hun eigen ingeleverd werk inzien.

Docenten kunnen de voortgang van het beoordelingsproces in zien, en natuurlijk de individuele beoordelingen. Ook kunnen ze handmatig peers toevoegen en verwijderen.


Portfolio’s

  • Naast notities en koppelingen, is het nu mogelijk om bestanden aan een werkportfolio toe te voegen. Deze bestanden kunnen ook naar het beoordelingsportfolio worden gekopieerd.
  • Leerlingen kunnen nu instellen of ze de commentaar-optie willen gebruiken in hun portfolio’s.
  • Beheerders kunnen instellen of de onderdelen Over mij en Blog gebruikt mogen worden. Dit kan via Beheer > Globale instellingen > Functies en beveiliging > ePortfolio.


360° rapporten

Ook in deze release weer een aantal verbeteringen voor de nieuwe 360° rapporten.

  • De meeste kolommen zijn nu te sorteren door op de titel van die kolom te klikken.
  • Bij de cijfers kan nu worden gefilterd op element-type.


Beheer van misbruik in het berichtensysteem

Let op: onderstaande functionaliteit staat vooralsnog standaard uit. Als u dit wilt gebruiken, kan support dit voor u aanzetten. Beheerders kunnen hiervoor een bericht sturen naar support.nl@itslearning.com.

Om misbruik van het berichtensysteem tegen te gaan (bijvoorbeeld pesten), kunnen leerlingen nu berichten rapporteren. Dit werkt als volgt:

Bij een 1-op-1 conversatie kan een leerling een bericht markeren als ongepast. De leerling kan dan een docent kiezen en het bericht versturen. De docent ontvangt dan een bericht met bijgesloten het gemarkeerde bericht van de leerling. De docent heeft nu ook de mogelijkheid om dit bericht te verwijderen.

Bij groep conversaties kan een leerling nu ook de hele conversatie als ongepast naar een docent sturen. De docent ontvangt hiervan dan een bericht en kan dan onzichtbaar aan die conversatie deelnemen en vervolgens bijvoorbeeld de conversatie sluiten.