Som en del av oppdatering Release 102 i itslearning vil det komme en ny versjon av Prøvemodus (Test Mode Browser (TMB). Datoen for denne oppdateringen er satt til uke 46.Etter oppdateringen vil den gamle versjonen av TMB slutte å fungere og elevbrukere vil bli bedt om å installere en ny versjon når de åpner en prøve der TMB er aktivert.For brukere som ikke har rettigheter til å oppdatere sine egne maskiner vil dette si at en lokal administrator enten må gjøre den oppdateringen på hver enkelt maskin, eller at man må distribuere Lab versjonen ved bruk av gruppepolicyer. Dersom dette er situasjonen for dere så kan filen bestilles fra itslearning Support. Bruk nettleseren Chrome for å laste ned filen. Denne filen skal ikke distribueres fritt til elever.

Det er nå mulig å også bruke Prøvemodus med Chromebook, men KUN med administrator installert eller lokalt distribuert TMB fil (se informasjonen over). 

Ta kontakt med itslearning Support for mer informasjon.


Supported devices:
  • Windows 7, 8 and 10
  • Mac OS X 10.10 - 10.13
  • iPad with iOS 7.0+ (separate app)
  • Windows Virtual Machine (Lab edition ONLY)
  • R102: Chromebooks (K12 ONLY, Managed Chromebooks ONLY, separate app, runs in kiosk mode) Please note that this requires changes in the actual Chromebook app, not only implementation in itslearning.

Not supported

  • Android
  • iOS (except iPad)
  • Windows 10S
  • BYOD Chromebooks
Respondus has no current plans to implement apps/support for these platforms.