Fronter 

Fronter 19 

Beskrivelse 

Dagens 

Hjem 

Startsiden etter en bruker har logget inn som inneholder all relevant informasjon for brukeren, lærere får notifikasjoner om det er ny studentaktivitet i klasserommene.  

Rom 

Fag 

Dette er læreområdet. Et fag er et arbeidsrom som har et begrenset antall deltakere og vanligvis omhandler ett spesifikt tema. 

Forside 

Oversikt 

Første siden i et fag. Har samme oppsett som ``Hjem`` siden men viser kun relevant informasjon fra det valgte faget. 

Nyheter 

Oppslag 

Oppslag i Fronter 19 kan vises i flere fag og kan bli kommentert på av alle deltagerne i fagene.  

Rom verktøy: Ressurser 

Fag meny: Under ‘Ressurser 

Dette er hvor alle ressursmaterialene som er lagt til i planer er plassert. Lærere kan legge til og lage ressurser her for så å legge de til i en plan senere  

Deltagere 

Deltagere 

Brukere i et fag. Det er tre typer deltagere; lærere, studenter og gjester 

Side 

Side 

Sider er bygget likt i Fronter 19 som i den gamle Fronter. Ved å redigere siden kan man enkelt legge til nettinnhold og ta opp lyd og bilde med den integrerte opptaks-funksjonen uten å trenge å bruke Flash 

Oppgave 

Oppgave 

Oppgaver er en kjernefunksjon in begge Fronter versjonene. Fronter 19 har en forbedret arbeidsflyt og bedre integrasjon med Google og Microsoft dokumenter 

Ikke tilgjengelig 

Gjøremål 

Gjøremål er en ny funksjon i Fronter 19 for ikke-digitale innleveringer som forming, muntlig arbeid og lignende. Man kan enkelt legge til vurderingskriteria for å evaluere innlevert ikke-digitalt arbeid 

Test 

Test 

Fronter 19 verktøyet lar lærere lage tester online, klone og modifisere eksisterende tester, og få omfattende rapporter på testresultater. Tester virker  alle plattformer.   

Mål 

Mål 

For å kunne følge mestring og progresjon, kan man tilpasse faget til læremålene. 

Mål 

Fremdrifts-rapport for mål 

Når læremål er tilpasset fag aktiviteter kan lærere spore studentenes fremdrift mot læremålene over tid. 

Karakter 

(fri tekst) 

 

Vurderings-skala 

I forrige versjon av Fronter ble karakterene skrevet i en tekstboks. I fronter 19 er disse standardisert og definert av administrator.  

Resultatmatrise 

Vurderings-historikk 

Oversikt over vurderinger knyttet til en karakterskala. Vurderinger vist her kan bli redigert her samt i ``aktivitet`` funksjonen. 

Ikke tilgjengelig 

Planer 

Planer er en kjernefunksjon i Fronter 19. Det er et kraftig verktøy til å strukturere undervisning. En plan kan inneholde en læringsvei. Lærere, foreldre, studenter og administratorer kan ha tilgang til planer. 

Ikke tilgjengelig 

Bibliotek 

Biblioteket er et dynamisk sted for deling, bruk og ombruk av materiale og læringsressurser. Innhold kan bli tagget på flere måter, gjennom læremål, tema eller klassetrinn. Det er to deler av biblioteket, søk og din samling.  

Organisasjons-enhet 

Hierarki 

Hierarki i Fronter 19 er organisasjonsstrukturen til skolen. Skolen er på topp og så kan klasser, administrasjon og lignende legges til som mindre hierarkier under.