FAQ Fronter19

Bruk Fagmaler i fag
En liten introduksjon til å bruke Fagmaler: - opprett et fag som du ønsker å ha som en fagmal, dette gjøres via fagets Innstillinger->  Fagegenskaper...
Thu, 15 Aug, 2019 at 2:31 PM
Fronter19 administrator guide.
Fronter19 administrator guide.
Thu, 11 Jul, 2019 at 1:24 PM
Ordliste, fra Fronter til Fronter19
Fronter  Fronter 19  Beskrivelse  Dagens  Hjem  Startsiden etter en bruker har logget inn som inneholder all relevant informasjon for brukeren, l...
Tue, 30 Jul, 2019 at 1:25 PM
Grupper i Fronter19
Det vil være en del strukturelle ulikheter mellom Fronter og Fronter19, det har vi dokumentert her (foreløpig kun på engelsk): https://itslearning.com/globa...
Tue, 18 Jun, 2019 at 2:25 PM
[video] Kort introduksjon til Fronter19
Velkommen til en ny Fronter opplevelse, Her viser vi de viktigste nyhetene i denne oppgraderingen som vil medføre mindre tid brukt på navigering av siden. S...
Fri, 2 Aug, 2019 at 9:06 AM
[video] Lage fag
Her er en guide over hvordan man lager fag i Fronter 19 og så hvordan man legger til studenter i dette faget. Mange rom i Fronter har allerede blitt lagt ti...
Fri, 2 Aug, 2019 at 9:20 AM
[video] Flytte innhold til Fronter 19
Her er en guide over hvordan man flytter innhold fra Fronter til Fronter 19. Overføringen gjøres i to steg som beskrives i videoen under. Dette er for øvr...
Fri, 2 Aug, 2019 at 9:54 AM
[video] Planer
I Fronter 19 har vi lagt til et planleggingsverktøy som gjør det enklere for lærere å strukturere undervisningen. Det blir også lettere for elever å vite hv...
Fri, 2 Aug, 2019 at 1:31 PM
[video] Informasjon og kommunikasjon
I Fronter 19 er det enkelt å informere og kommunisere. Informasjon kan legges ut i flere fag samtidig og det er enda lettere å la elever og lærere kommenter...
Fri, 2 Aug, 2019 at 1:32 PM
[video] Vurdering og oppfølgning
Vi har utvidet mulighetene for deg til å vurdere elever på oppgaver, blant annet gjennom en ny funksjon som gjør at en kommune eller skole kan bruke en fell...
Fri, 2 Aug, 2019 at 1:32 PM