Velkommen til en ny Fronter opplevelse, Her viser vi de viktigste nyhetene i denne oppgraderingen som vil medføre mindre tid brukt på navigering av siden. Se videoen under for mer informasjon


https://youtu.be/T0AaHxLA6wM