Vi har utvidet mulighetene for deg til å vurdere elever på oppgaver, blant annet gjennom en ny funksjon som gjør at en kommune eller skole kan bruke en felles vurderingsskala for tilsvarende vurdering. Hvis du har brukt mål i Fronter tidligere finner du at det har blitt enklere å forholde seg til nasjonale standarder for vurderinger. Se videoen under for mer informasjon


https://youtu.be/-iPzrx1KAF0